POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Serwisu Internetowego https://mentoringmarki.pl/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie https://mentoringmarki.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

2. Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Anna Słopiecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Noble Brand Anna Słopiecka z siedzibą w Radomiu, ul. Osiedlowa 15/92, 26-600 Radom, NIP 9482290276 , REGON 146334512 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres siedziby Administratora, drogą emailową pod adresem: kontakt@noblebrand.pl, lub telefonicznie 604 591 025.

4. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”.

5. Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

7. Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) sprostowania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) przenoszenia danych osobowych;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

A. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Użytkownik). Pliki cookies mogą być używane w celu: dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego; tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania Użytkownika z serwisu Internetowego. Na podstawie plików cookies nie następuje identyfikacja tożsamości Użytkownika. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo - pozostają w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies lub do momentu usunięcia pliku przez Użytkownika. Pliki cookies, z których korzysta Serwis Internetowy, mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z właścicielem Serwisu i reklamodawcom. Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
cookies.

B. Formularz kontaktowy

1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu wiadomość.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W formularzu Użytkownik podaje dane takie jak:
a. Imię i nazwisko;
b. Numer telefonu,
c. Adres e-mail.

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, firmie księgowej, dostawcom i serwisantom usług IT.

5. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie tej wiadomości.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.

C. Formularz rezerwacyjny do udziału w Wydarzeniu

1. Dane osobowe podane w formularzu rezerwacyjnym będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia i udziału w Wydarzeniu

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi z formularza rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W formularzu rezerwacyjnym podaje dane takie jak:
a. Imię i nazwisko;
b. Numer telefonu,
c. Adres e-mail
d. Adres zamieszkania
e. Dane dotyczące firmy
f. ………..…/inne? Jakie?/

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, firmie księgowej, dostawcom i serwisantom usług IT.

5. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia wykonania umowy oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub wygaśnięcia prawa na dochodzenie roszczeń o zapłatę należności za udział w Wydarzeniu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.

D. Formularz kontaktowy/zgłoszeniowym do udziału w programie mentorignowym
na podstronie …….

1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu: rektutacji i udziału w programie mentoringowym: Program Transformacji Osobistej Liderów oraz Noble Brand - Mentoring Rozwoju Marki Osobistej.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika na udział w procesie rekrutacji programu mentoringu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)a także uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W formularzu Użytkownik podaje dane takie jak:
a. Imię i nazwisko;
b. Numer telefonu,
c. Adres e-mail,
d. Wykształcenie,
e. Adres zamieszkania,
f. Wiek,
g. Nazwa zakładu pracy/nazwa firmy
h. Zajmowane stanowisko,
i. …………/ inne ? Jakie?

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, firmie księgowej, dostawcom i serwisantom usług IT.

5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji do programu mentoringowego, a w przypadku uczestnictwa w programie - dane będą przechowywane co czasu zakończenia programu mentoringu oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.

E. Newsletter

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania biuletynu informacyjnego (Newslettera), za pomocą którego przekazywane są informacje o najnowszych ofertach i wpisach w serwisie.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Przy zapisie do subskrypcji Newslettera Użytkownik podaje dane takie jak: adres e-mail.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub grupom odbiorców: firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

5. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub poprzez przesłanie e-maila na adres: ….. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania Newslettera.

F. Facebook Plugin

1. Serwis internetowy zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin bezpośrednio łączy Użytkownika z profilem Serwisu na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje odnośnie odwiedziń na Serwisie Internetowym z adresu IP Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę Serwisu, będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli klient nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

2. Facebook nie przekazuje Serwisowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest znany właścicielowi Serwisu internetowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Jeżeli nie jest pożądane, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt na naszym Serwisie, konieczne jest wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku
Copyright Noble Brand ⓒ 2021
Informacja RODOPolityka prywatności
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram